جذب رطوبت از هوا

نمایش 355

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

مکانیک

توضیحات:

ساخت دستگاه جذب رطوبت از هوا برای تولید آب توسط همکاران آزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

پژوهش های کاربردی نانو سطح جذب رطوبت تولید آب