جذب رطوبت از هوا

نمایش 306

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

مکانیک

توضیحات:

ساخت دستگاه جذب رطوبت از هوا برای تولید آب توسط همکاران آزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

پژوهش های کاربردی نانو سطح جذب رطوبت تولید آب