مجموعه وبینارهای تخصصی درخت زندگی | منظر کشاورزی | 12 و 19 شهریور 1399

نمایش 1163

دکتر مهدی خان سفید

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

مجموعه وبینارهای تخصصی درخت زندگی | منظر کشاورزی | 12 و 19 شهریور 1399

هشتگ‌ها:

#درخت_زندگی #منظر_کشاورزی

ویدیوهای مرتبط