بانک سوال و ایجاد طبقه برای سوالها در سامانه مدیریت یادگیری

نمایش 1254

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

دسته بندی سوالها در این فیلم که قسمتی از یک فیلم در دوره رصد و ارزیابی می باشد توضیح داده شده است.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی کوئیز سوال چند گزینه ای سوال انتخاب جا quiz question feedback طبقه سوال بانک سوال دسته سوال category question bank

ویدیوهای مرتبط
1:0
663 بازید   1 سال پیش