جلسه 01 - ماتریس‌ها و عملیات جبری

نمایش 99

عليرضا صديقي

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

مقدمه، جبر ماتریس‌ها، ضرب ماتریس‌ها

هشتگ‌ها: