همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی | روز دوم

نمایش 298

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی | روز دوم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
50:42
15 بازید   2 روز پیش