معرفی سامانه های خدمات دانشجویی دانشگاه تهران

نمایش 806

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در این ویدئو آقای حیدری توضیحاتی در خصوص سامانه های تغذیه، کارت تردد، چا÷ کارت، رزرو، خوابگاه دانشجویی و رزرو وقت پالایش سلامت و همچنین معرفی ذینفعان اصلی، شرکت همکار و همکاران اصلی هر سامانه توضیحاتی ارائه می کنند.

هشتگ‌ها:

سامانه خدمات دانشجویی

ویدیوهای مرتبط