اجرای الکترونیکی دروس عملی - قسمت سوم - فیلمهای مرتبط

نمایش 518

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

وبینار برای استادان فنی - حرفه ای هفده اردیبهشت 99

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی دروس عملی طراحی تدریس بلوم

ویدیوهای مرتبط
1:0
664 بازید   1 سال پیش