یادگیری همچنان در جهت درست حرکت می کند – July 2020

نمایش 143

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

در اين ويدئو Nigel Paine به تغييرات حادث شده در سازمان ها پس از شيوع كرونا مي پردازد. او بيان مي دارد در چند ماه گذشته (دوران شيوع كرونا) بسياري از ما به كار از راه دور روي آورده اند. تغييرات اجتناب ناپذير است اولين تغيير اين است كه شرايط و راه حل هاي موجود، سازمان ها و محيط هاي كاري را براي هميشه دستخوش تغيير كردند. دوم اينكه، اين حقيقتي ساده است كه وقتي كار تغيير مي كند ، يادگيري نيز بايد تغيير كند. امروزه سازمان ها اعضاي خود را به سوي توسعه سوق مي دهند و ذهن آنها را به سوي خوداختياري هدايت مي كنند. در ادامه توضيحاتي در خصوص مدل هاي ارتباط يادگيرنده و معلم ، مفهوم فرهنگ يادگيري و عناصر آن، تاثير كار فردي و سازماني بر سازنده و مولد بودن، ارتباط ارزش هاي يادگيري و ارزش هاي كسب و كار با استراتژي و عملكردسازمان، ارتباط بين شبكه هاي اتصال، شبكه هاي مزتب سازي و شبكه هاي بهره وري ارائه مي كند

هشتگ‌ها:

كويد 19 يادگيري شبكه هاي اتصال شبكه هاي مرتب سازي شبكه هاي بهره وري ارزش هاي يادگيري ارزش هاي سازمان استراتژي عملكردفرهنگ يادگيري

ویدیوهای مرتبط
1:0
663 بازید   1 سال پیش