امنیت شبکه - جلسه 1 - معرفی مفاهیم امنیت

نمایش 471

دکتر محمد صیاد حقیقی

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

شبکه Network Security امنیت شبکه امنیت

ویدیوهای مرتبط
6:59
278 بازید   10 ماه پیش
1:0
325 بازید   12 ماه پیش
15:25
234 بازید   10 ماه پیش