امنیت شبکه - جلسه 1 - معرفی مفاهیم امنیت

نمایش 657

دکتر محمد صیاد حقیقی

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

شبکه Network Security امنیت شبکه امنیت

ویدیوهای مرتبط
6:59
424 بازید   1 سال پیش
1:0
499 بازید   2 سال پیش
15:25
371 بازید   1 سال پیش