اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد تجهیزات اسپکترومتری جذبی - فرابنفش و فلورسانس

نمایش 641

IBB

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop دوره های آموزشی مجازیIBB دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط