آيين اختتامیه دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان

نمایش 19

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

آيين اختتامیه دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان، سال 1397

هشتگ‌ها:

آيين اختتامیه دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط