جلسه با راهبران دفاع الکترونیکی دانشکده ها - قسمت یک از پنج - مراحل آماده سازی بستر فنی

نمایش 295

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

کارگاه آشنایی راهبران دفاع الکترونیکی دانشکده ها - سه شنبه 2 اردیبهشت 99

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی پایان نامه رساله دفاع الکترونیکی

ویدیوهای مرتبط
1:0
538 بازید   1 سال پیش