مرحله 3- نصب Windows Subsystem for Linux (WSL2) که مقدمه ای برای نصب Docker است

نمایش 176

سید مرتضی امینی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

با نصب این نرم افزار محیطی مجازی برای لینوکس در ویندوز ایجاد می شود که می توان در آن دستورات Docker را اجرا کرد.

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط