سخنرانی دکتر جلیل تجلیل با موضوع ادبیات فارسی و عرب

نمایش 398

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی دکتر جلیل تجلیل با موضوع ادبیات فارسی و عرب، 23 آذر ماه 1383

هشتگ‌ها:

سخنرانی ادبیات اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط