دانشگاه تهران دیجیتال و پژوهش دیجیتال

نمایش 388

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

دانشگاه تهران دیجیتال و پژوهش دیجیتال زمان شروع:13:45زمان پایان:15:00

هشتگ‌ها:

دانشگاه تهران دیجیتال next1400 جشنواره دیجیتال پژوهش دیجیتال پژوهش

ویدیوهای مرتبط