مراسم تقدير از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران

نمایش 1009

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

بیست و یكمين مراسم تقدير از فرزندان ممتاز خانواد ه بزرگ دانشگاه تهران (آغاز رسمی برنامه از دقیقه 30 ویدیو است.)

هشتگ‌ها:

رویداد رفاهی معاونت_اداری_و_مالی

ویدیوهای مرتبط