مقابله با اهمال کاری - درسنامه چهارم

نمایش 485

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

توضیحات:

مقابله با اهمال کاری - درسنامه چهارم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط