بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

نمایش 1130

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

جشنواره پژوهش فناوری

ویدیوهای مرتبط