تکنیک های خلاقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها-مرکز آموزش های ضمن خدمت

نمایش 1083

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

تکنیک های خلاقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها-مرکز آموزش های ضمن خدمت

هشتگ‌ها:

#تکنیک های خلاقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها#مرکز آموزش های ضمن خدمت

ویدیوهای مرتبط