آیین استقبال از نودانشجویان سال 1397 دانشگاه تهران- قسمت اول

نمایش 101

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

آیین استقبال از نودانشجویان سال 1397 دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

آیین استقبال از نودانشجویان سال 1397 دانشگاه تهران اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط