نشست اعضاء هیأت رئیسه با دانشجویان - 29 اردیبهشت 99 - قسمت اول - ارائه دکتر فاطمی

نمایش 231

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

نظر سنجی از دانشجویان در ارتباط با آموزش مجازی دانشگاه، روش یادگیری الکترونیکی، اقدامات انجام شده برای اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی دانشجویان

ویدیوهای مرتبط
1:0
663 بازید   1 سال پیش