جلسه 5 مکانیک آماری پیشرفته 1399

نمایش 105

کانال علی مقاری

منتشر شده 8 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

آماری پیشرفته

ویدیوهای مرتبط
1:50:18
229 بازید   4 ماه پیش
5:11
77 بازید   2 ماه پیش