اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی((SEM و عبوری (TEM).

نمایش 924

IBB

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop دوره های آموزشی مجازیIBB دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط