مقاومت مصالح 2- فصل اول: کاربرد توابع تکین در تعیین خیز الاستیک تیرها

نمایش 483

Maryam Mahnama

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

مکانیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

مقاومت مصالح 2 پرانتز ماکولی توابع تکین