جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399

نمایش 2488

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399

هشتگ‌ها:

بین_الملل جشنواره رویداد

ویدیوهای مرتبط