دانشگاه تهران دیجیتال و آموزش دیجیتال

نمایش 375

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

مدیر نشست: دکتر ابراهیمی ساعت شروع : 8:00 ساعت پایان : 9:00

هشتگ‌ها:

جشنواره دیجیتال آموزش معاونت آموزشی

ویدیوهای مرتبط