اولین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکترونیکی

نمایش 459

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

اولین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکترونیکی که روز سه شنبه 5 مرداد ماه 1400 - از ساعت 17 برگزار شد. در این جلسه که با مقدمه آقای دکتر سید امید فاطمی، رئیس مرکز فناوریهای دیجیتالی آغاز شده بود، آقایان مهندسی حسین رضایی، دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی و دکتر حامد عباسی، عضو کمیته علمی/ارزیابی این جشنواره، موضوعات خود را ارائه کردند و در پایان به سوالات دانشجویان پاسخ گفتند.

هشتگ‌ها:

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال جشنواره یادگیری الکترونیکی کارگاه توجیهی جلسه پرسش و پاسخ

ویدیوهای مرتبط