فنون تصمیم گیری چندمعیاره 1- آقای دکتر فرهودی

نمایش 129

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

مبانی و مفاهیم پایه

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط