فنون تصمیم گیری چندمعیاره 1- آقای دکتر فرهودی

نمایش 118

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

مبانی و مفاهیم پایه

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط