كلاس عملي آناتومي سيستماتيك، قلب، بخش اول

نمایش 1404

آموزش مجازی آناتومی دامپزشکی

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

دامپزشکی

توضیحات:

كلاس عملي آناتومي سيستماتيك، قلب، بخش اول

هشتگ‌ها:

#آناتومی_سیستماتیک2 #قلب #رگ_ها

ویدیوهای مرتبط