یادگیری الکترونیکی - پارادایم آینده یادگیری

نمایش 45

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
1:0
538 بازید   1 سال پیش