یادگیری الکترونیکی - پارادایم آینده یادگیری

نمایش 67

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
1:0
664 بازید   1 سال پیش