راهنمای ورورد به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران - سال تحصیلی 1399-1400

نمایش 5261

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

راهنمای ورورد به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران - سال تحصیلی 1399-1400 ویژه اساتید و دانشجویان

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات سال تحصیلی 1399-1400 سامانه یادگیری الکترونیکی elearn

ویدیوهای مرتبط