سخنرانی هوشنگ مرادی کرمانی با موضوع سینما و ادبیات

نمایش 66

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی هوشنگ مرادی کرمانی با موضوع سینما و ادبیات، اول آذر ماه 1379

هشتگ‌ها:

سینما ادبیات اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویدیوهای مرتبط