ایجاد دسترسی دستی و تشکیل گروه کلاسی در سامانه lms.utkic.ir

نمایش 2182

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

ایجاد دسترسی دستی و تشکیل گروه کلاسی در سامانه lms.utkic.ir

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی مرکز آموزش های آزاد E-Learning Moodle

ویدیوهای مرتبط
1:0
1415 بازید   4 سال پیش
1:0
533 بازید   4 سال پیش