ایجاد دسترسی دستی و تشکیل گروه کلاسی در سامانه lms.utkic.ir

نمایش 1722

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

ایجاد دسترسی دستی و تشکیل گروه کلاسی در سامانه lms.utkic.ir

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی مرکز آموزش های آزاد E-Learning Moodle

ویدیوهای مرتبط
1:0
1001 بازید   2 سال پیش