آیین افتتاح کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست و مدرسه بین‌المللی تابستانی دانشگاه تهران- قسمت اول

نمایش 50

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

آیین افتتاح کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست و مدرسه بین‌المللی تابستانی دانشگاه تهران، شهریور 1396

هشتگ‌ها:

کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست مدرسه بین‌المللی تابستانی اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط