چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

نمایش 583

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

هشتگ‌ها:

بنیادحامیان جشنواره پردیس_علوم

ویدیوهای مرتبط