جلسه 14 - مشتق مراتب بالاتر چند متغیره

نمایش 55

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

مشتقات مراتب بالاتر در توابع چند متغیره

هشتگ‌ها: