گشت و گذار در دوره الکترونیکی

نمایش 1521

دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

مرور اجمالی بر فعالیتهای درون دوره

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی توانمند سازی طراحی تدریس

ویدیوهای مرتبط
1:0
813 بازید   2 سال پیش