گشت و گذار در دوره الکترونیکی

نمایش 509

مطالب ارائه شده برای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

مرور اجمالی بر فعالیتهای درون دوره

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی توانمند سازی طراحی تدریس

ویدیوهای مرتبط
1:0
372 بازید   11 ماه پیش