دسته‌بندی:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

توضیحات:

سلسله جلسات تبیین نقش دانشگاه در گام دوم انقلاب با محوریت بیانات مقام معظم رهبری