دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

نشست صمیمی جامعه دانشگاهی جزیره کیش با حضور مشاور محترم رییس جمهور | پردیس کیش | 5 آبان 1400