دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

بیست و سومین جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران | 8 دی ماه