دسته‌بندی:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

توضیحات:

مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر - مسجد دانشگاه تهران (شب نوزدهم)