دسته‌بندی:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

توضیحات:

سلسله جلسات تبیین نقش دانشگاه در گام دوم انقلاب با محوریت بیانات مقام معظم رهبری 14 دی ماه 1400