دسته‌بندی:

ریاست دانشگاه

توضیحات:

مراسم مجازی ترحیم پدر بزرگوار دکتر محمود نیلی احمد آبادی و دکتر مجید نیلی احمد آبادی