درباره کانال

این کانال ویدئویی جهت قرار دادن ویدئوهای مربوط به دروس ترم بهار سال تحصیلی 98-99 مورد استفاده قرار خواهد گرفت