درباره کانال

این کانال شامل ویدئوهای آموزشی و راهنماهای تولید شده در مرکز فناوری اطلاعات و آموزش الکترونیکی پردیس کیش می باشد.